Skip to main content

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Elf

In Psychologenpraktijk Elf wordt in individuele gesprekken hulp geboden aan volwassenen met psychische problemen, die door hun huisarts of specialist zijn verwezen voor een behandeling in de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De hulp kan bestaan uit psychodiagnostisch onderzoek, psychotherapie of nazorg. Psychologenpraktijk Elf is gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek en behandeling van complexe of langdurige problemen als depressie, persoonlijkheidsproblemen, hechtingsproblemen en de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering bij volwassenen. 

● Psychodiagnostisch onderzoek

Psychologische diagnostiek richt zich niet alleen op de precieze aard van klachten en symptomen, maar ook op de samenhang ervan met persoonlijkheid, leefomstandigheden, en jeugd- en levenservaringen. Ook de interactie tussen eventuele lichamelijke klachten of ziekten en psychisch functioneren wordt nagegaan. Methoden van onderzoek zijn gesprek en observatie, aangevuld met vragenlijsten of tests en eventueel gestructureerde interviews. Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek wordt een advies gegeven en zo mogelijk een behandelvoorstel gedaan. Het psychodiagnostisch onderzoek kan ook worden uitgevoerd als second opinion bij (stagnerende) behandelingen elders. 

● Psychotherapie en nazorg

De psychotherapie richt zich op meestal complexe, vaak al lang bestaande of steeds terugkerende problematiek die een langer durende en meer op de persoon gerichte behandeling behoeft. Er wordt behandeld volgens de geldende GGZ-standaarden.
Na afsluiting van de therapie blijft de cliënt welkom voor nazorg bij (dreigende) terugval. 

● Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

In Psychologenpraktijk Elf wordt onderzoek gedaan naar diagnostische methoden en naar behandeleffecten. 

● Wachttijden

De praktijk is in afbouw en definitief gesloten voor nieuwe aanmeldingen. Men kan met de zorgverzekeraar contact opnemen voor informatie over behandelaars die wel nieuwe cliënten aannemen. Ook kunnen zorgaanbieders gevonden worden op de website kiezenindeggz.nl.

 

AGB-code praktijk: 94000094
AGB-code psycholoog: 94000110