Skip to main content

De psycholoog

De psycholoog achter Psychologenpraktijk Elf is drs. R.M. Mosterman (Ineke).
Ineke Mosterman (1958) werkt sinds 1993 als vrijgevestigd psycholoog. Daarvoor en daarnaast deed ze in verschillende GGZ-instellingen ervaring op in het werken met cliënten met allerlei vormen van psychische problematiek. Ze is gekwalificeerd als gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en gespecialiseerd als klinisch psycholoog. Ze is ingeschreven in het BIG-register van het Ministerie van VWS onder de nummers 29050584825 en 49050584816. Ze is tevens gekwalificeerd als Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP en is ingeschreven als registerpsycholoog specialist NIP onder nummer 003660.
Diagnostiek en behandeling vormen de hoofdmoot van haar werkzaamheden. Daarnaast doet ze wetenschappelijk onderzoek.
Ze is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) en de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

● Research

Het wetenschappelijk onderzoek In Psychologenpraktijk Elf wordt uitgevoerd volgens de Nederlandse Gedragcode Wetenschapsbeoefening. Voor het vinden van antwoorden op gerichte onderzoeksvragen worden beschikbare gegevens van cliënten gebruikt, zoals persoonskenmerken als leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Ook scores op vragenlijsten en kenmerken van de behandeling vormen een belangrijke bron van informatie. Benadrukt dient te worden dat de cliënt nimmer als 'proefkonijn' gebruikt wordt en dat er geen experimentele vormen van therapie worden toegepast, waarvoor de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing is. De client krijgt persoonlijke terugrapportage van zijn of haar vragenlijstresultaten.
De voor het wetenschappelijk onderzoek verzamelde gegevens zijn, behalve voor de behandelaar, niet herleidbaar tot een specifiek persoon, en dus volstrekt anoniem.

● Publicaties

Mosterman, R.M. (2020). ROM, benchmark en casemix in een vrije praktijk.
   Tijdschrift voor Psychiatrie, 62, 1, 27-36
Hofstee, W.K.B., Mosterman, R.M., Hendriks, A.A.J., Kiers, H.A.L., Brokken, F.B. (2018). Persoonlijkheid in drie perspectieven: een instrument.
   De Psycholoog, 53, 9, 52-54
Mosterman, R.M. (2015). A General dimension of adult attachment?
   DOI: 10.13140/RG.2.1.2903.3046
Mosterman, R.M. & Hofstra, J. (2014). Clinical validation of the Restructured Attachment Styles Questionnaire.
   DOI: 10.13140/RG.2.1.1199.3680
Mosterman, R.M. (2013). Normal people in clinical practice: A general factor of personality in biproportional scaling and its practical relevance.
   Journal of Personality Assessment, 95, 13-25
Mosterman, R.M., Noordhof, A., Hendriks, A.A.J., Kamphuis, J.H. (2011). Disagreement in personality judgments in relation to personality pathology.
   DOI: 10.13140/RG.2.1.1920.2643
Mosterman, R.M. & Hendriks, A.A.J. (2011). Self-other disagreement in personality assessment: significance and prognostic value.
   Journal of Clinical Psychology and Psychotherapy, 18, 159-171
Mosterman, R.M., Eurelings-Bontekoe, E.H.M. & Hofstee, W.K.B. (2008). Voorspellers van behandelresultaat. De samenhang tussen diagnostiek, indicatie, problemen en behandelresultaat.
   Tijdschrift Klinische Psychologie 38, 2, 98-118
Mosterman, I. (2007). Recensie E. Lamers, F. Bosch, L. Hinderink & C. Verschuren (red.) (2006). Handboek Psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veelvoorkomende problemen. Amsterdam, Harcourt.
   Tijdschrift voor Psychotherapie, 5, 375-378
Mosterman, R.M. & Hofstee, W.K.B. (2007). Requiem voor de NVM. Een analyse van relatieve en absolute scores.
   De Psycholoog 9, 473-480
Mosterman, R.M. & Hofstee, W.K.B. (2006). Beoordeling van persoonlijkheid: zelfbeoordeling, derdenbeoordeling en expertbeoordeling.
   DOI: 10.13140/RG.2.1.3542.2803 
Gerlsma, C., Mosterman, I., Buwalda, S. & Emmelkamp, P.M.G. (1992). Mood and memories of parental rearing style: a comparison of mood effects on questionnaire-cued and free recall of autobiographical memories.
   Psychopathology and Behavioral Assessment 14, 343-361